BLOG

Què son els sistemes SATE? Rehabilitació energètica 03/01/2022

Què son els sistemes SATE?

Els sistemes SATE (Sistemes d'Aïllament Tèrmic per l'Exterior) consisteixen en un conjunt de solucions constructives per a aportar el necessari aïllament dels habitatges per la seva cara exterior, a manera d'envolupant tèrmica.

Amb els sistemes SATE es revesteix i aïlla l'exterior de l'edifici adaptant-se les seves geometries, fins i tot les més complexes, sense discontinuïtat. Així resolen fàcilment la majoria dels ponts tèrmics de l'edifici.

Aprofitar una rentada de cara de l'edifici o qualsevol altra millora en la façana suposa la millor ocasió per a aïllar l'edifici amb els sistemes SATE

Beneficis dels sistemes SATE:

- Reduir la factura energètica. Estalviar en les factures de llum i gas.

- Amortitzar la inversió en 5-10 anys.

- Millorar el confort tèrmic interior.

- Reduir els nivells de pèrdua de calor en un 50-70%.

- Reduir la condensació.

- Mantenir l'habitatge més càlid a l'hivern i més fresca a l'estiu.

- Reduir les emissions de CO2.

- Revaloritzar l'immoble en millorar la classificació energètica.

- Millorar el comportament acústic de l'edifici.

- Rehabilitació perdurable en el temps, tenint una vida útil de més de 20-30 anys.

- Eliminar els problemes d'humitats per condensació.