BLOG

Restauració d'edificis del patrimoni històric Restauració de patrimoni històric 03/01/2022

Restauració d'edificis del patrimoni històric

Els edificis de patrimoni històric privat estan plens d'elements peculiars únics que cal tractar amb molta cura per a reparar la seva deterioració i restaurar el seu estat original amb tècniques i materials tradicionals compatibles amb la seva essència arquitectònica.

Preservar la qualitat constructiva i el valor estètic i històric de l'edifici revalora el patrimoni, i dignifica l'edifici i la ciutat.

Quan es tracta d'intervenir en un edifici històric (i per tant, construït amb tècniques diferents a les actuals) és imprescindible realitzar uns estudis previs que ens permetin conèixer a fons l'edifici, tant des del punt de vista constructiu com del de la seva evolució al llarg del temps. Aquesta informació de l'arxiu històric de la ciutat, juntament amb una diagnosi de patologies rigorosa, mappings, estudis organolèptics, etc. són la base d'un bon projecte i, per tant, el punt de partida d'una intervenció responsable.