BLOG

Solucions constructives per a la rehabilitació de façanes Rehabilitació de cobertes i terrats 17/01/2022

Solucions per a cada cas

A BCR HABITAT entenem que s'han d'aportar les millors soluciones constructives a cada cas. No tractem de valorar, sense més, la patologia a rahbilitar, si no que oferim un servei ajustat, contundent i durader a les seves necessitats per a que el client es trobi satisfet amb les recomanacions aportades.

Una façana ben rehabilitada es el mirall d'un treball ben fet.

Existeixen casos en el quals les reparacions encara que semblin complexes, donen acabats nets i minimalistes que amb l'anterior material no es podien oferir, i a la vegada eliminant per complert el problema que pot ocasionar en un futur aquest mateix element constructiu, també desfasat com a disseny en la branca de la rehabilitació.

Abans.

Després.

Abans.

Després.

Abans.

Després.

Abans.

Després.