BLOG

Inversió i patrimoni en la rehabilitació de la façana Rehabilitació energètica 16/11/2023

Inversió i patrimoni en la rehabilitació de la façana

Per què invertir en la rehabilitació d'una façana

La rehabilitació d'una façana pot tenir múltiples beneficis en termes d'inversió i patrimoni. En primer lloc, una façana rehabilitada pot augmentar el valor de l'habitatge. Per exemple, mitjançant la instal·lació d'una façana ventilada, això pot contribuir a una qualificació energètica de l'edifici superior a l'actual, la qual cosa pot reduir la despesa en manteniment de l'edifici, així com la despesa en calefacció o refrigeració de la llar. A més, una façana rehabilitada pot millorar la qualitat de vida en l'immoble, ja que una façana mal mantinguda sol estar bruta, tenir esquerdes, o processos d'humitat, la qual cosa pot originar desperfectes produint humitats interiors i falta de confort. Finalment, la rehabilitació d'una façana pot ser necessària per a evitar riscos per despreniments en la façana, la qual cosa pot ocasionar danys personals i materials a tercers. D'aquests danys, encara que involuntaris, és responsable la comunitat de propietaris, que respon de les indemnitzacions que corresponguin. Aquestes indemnitzacions es poden cobrir totalment o parcialment amb una bona assegurança, i en el cas que el segur no el cobreixi, són els propis integrants de la comunitat els que responen amb el seu patrimoni.

La façana d'un edifici és la seva carta de presentació, el seu rostre davant el món, i el seu manteniment i millora poden tenir impactes significatius en diversos aspectes:

  • Valoració de la propietat: Una façana ben mantinguda i atractiva augmenta el valor percebut de la propietat. Els potencials compradors o inquilins solen sentir-se més atrets per edificis que llueixen bé des de l'exterior. Això pot traduir-se en un increment en el valor de mercat de l'immoble, convertint la inversió en rehabilitació en una estratègia rendible a llarg termini.
    Conservació del patrimoni: Molts edificis posseeixen valor històric o arquitectònic, i la seva façana és una part crucial de la seva identitat. La rehabilitació adequada preserva la història i el llegat arquitectònic d'una regió o comunitat, mantenint visqui la seva herència cultural per a les generacions futures.
    Compliment normatiu: En molts llocs, existeixen regulacions i normatives que exigeixen el manteniment adequat de les façanes dels edificis, especialment si estan en àrees protegides o tenen valor històric. La falta de manteniment pot implicar multes i sancions, per la qual cosa la inversió en rehabilitació es torna no sols una opció estètica, sinó també legalment necessària.
    Estalvi a llarg termini: La rehabilitació d'una façana pot implicar la correcció de problemes estructurals o de deterioració. En abordar aquests problemes a temps, s'eviten danys majors que podrien resultar en costos de reparació molt més alts en el futur. A més, un bon manteniment pot reduir els costos de climatització i manteniment interior de l'edifici en millorar la seva eficiència energètica.
    Imatge i reputació: La façana d'un edifici no sols afecta la percepció dels propietaris o inquilins, sinó també la impressió general que causa en la comunitat. Un edifici amb una façana descurada pot afectar negativament la imatge del veïnat o fins i tot de tota una zona, mentre que una façana ben cuidada pot contribuir a la millora de l'entorn i generar una sensació d'orgull i pertinença entre els habitants.

Inversió i patrimoni

La rehabilitació d'una façana pot ser una inversió rendible a llarg termini. La inversió inicial pot ser alta, però els beneficis a llarg termini poden superar amb escreix els costos inicials. A més, la rehabilitació d'una façana pot ser una manera de protegir el patrimoni de la comunitat de propietaris. Una façana ben mantinguda pot durar dècades, cosa que significa que la inversió inicial pot amortitzar-se al llarg del temps. A més, una façana rehabilitada pot augmentar el valor de la propietat, la qual cosa pot ser beneficiós si es desitja vendre la propietat en el futur.

El nostre Compromís

La inversió en la rehabilitació d'una façana va més enllà de l'aparença estètica. Impacta directament en el valor econòmic de la propietat, contribueix a la preservació del patrimoni cultural, assegura el compliment de normatives legals, prevé costos majors en reparacions futures, i millora la imatge i reputació de l'entorn. És una inversió intel·ligent que beneficia tant a propietaris com a la comunitat en general, assegurant un llegat durador i un entorn més agradable i pròsper.

Des de BCR Hàbitat hem realitzat nombrosos projectes de treballs verticals. El nostre mètode de treball ens permet realitzar la col·locació de manera ràpida d'elements publicitaris com són les lones de publicitat de gran format. En el cas que es facin treballs verticals amb l'ús d'una bastida, existeix la possibilitat de col·locar una tanca publicitària i així finançar una part de l'obra que s'està realitzant.

A BCR Hàbitat som experts en la rehabilitació de façanes, la restauració d'edificis i la restauració i conservació de patrimoni. Consulti amb nosaltres i li elaborarem un pressupost a mesura sense compromís, a més d'informar-lo de les nostres condicions de finançament.

CONTACTE