BLOG

Desafiaments comuns en edificis: Patologies i solucions per a la seva rehabilitació i restauració Rehabilitació energètica 19/02/2024

Desafiaments comuns en edificis: Patologies i solucions per a la seva rehabilitació i restauració

La conservació dedificis és un aspecte crucial per mantenir la integritat estructural i estètica al llarg del temps. Tot i això, els edificis, amb el pas dels anys, poden experimentar diverses patologies que afecten la seva salut arquitectònica. Les empreses especialitzades en rehabilitació i restauració de façanes tenen un paper essencial en abordar aquests desafiaments. En aquest article, us explicarem algunes de les patologies més comunes que poden afectar els edificis i les seves possibles solucions

Fissures i esquerdes: Són problemes habituals en edificis, causades per factors com ara canvis climàtics, assentaments del sòl o problemes estructurals. Aquestes no només afecten l'aparença estètica sinó també la integritat de l'edifici.

Quines solucions us proposem?

 • Realització d'un análisi estructural per identificar la causa subjacent.
 • Injecció de resines epoxi per segellar fissures.
 • Reforçament estructural mitjançant la instal·lació de reforços metálics.

Humitat i filtracions: Aquestes poden sorgir per diverses raons, com ara problemes a la impermeabilització, defectes a les canonades o manca de ventilació. Aquests problemes poden afectar la qualitat de l'aire interior i provocar danys estructurals.

Quines solucions us proposem?

 • Reparació d' impermeabilitzacions i segellat de juntes.
 • Instal·lació de sistemes de drenatge per gestionar l'aigua de pluja.
 • Aplicació de revestiments impermeables a les façanes.

Deteriorament del formigó i l'obra de paleta: El formigó i l'obra de paleta es poden deteriorar amb el temps a causa de l'exposició a condicions climàtiques extremes, corrosió o manca de manteniment. Aquest deteriorament compromet l'estabilitat estructural.

Quines solucions us proposem?

 • Reparació consolidació del formigó mitjançant morters especials.
 • Neteja i restauració de l'obra de paleta.
 • Aplicació de revestiments protectors per prevenir futurs danys.

Despreniment de revestiments: El despreniment de revestiments és una patologia estética i funcional que pot passar a causa de problemes d'adherència, moviments estructurals o envelliment del material.

Quines solucions us proposem?

 • Retirada de revestiments danyats.
 • Aplicació de nous revestiments amb tècniques adequades.
 • Ús de sistemes de fixació millorats per garantir més durabilitat.

Atacs biològics: El creixement de microorganismes com fongs, algues i líquins a les façanes pot donar lloc a taques antiestètiques i danyar l'estructura.

Quines solucions us proposem?

 • Neteja i desinfecció de façanes.
 • Aplicació de tractaments antimicrobians i antialgues.
 • Millora de la ventilació per prevenir la proliferació de microorganismes.

Preservació de les façanes i els edificis

Enfrontar les patologies en edificis és un desafiament complex. Quan abordem aquestes patologies amb solucions adequades, no només millorem l'estètica de l'edifici, sinó que també garantim la seva durabilitat i seguretat a llarg termini. La inversió en la rehabilitació i restauració adequada es essencial per protegir i mantenir la integritat dels edificis al llarg del temps.

El nostre compromís

Com a part de la construcció o rehabilitació d'un edifici, les patologies i les solucions per eliminar-les suposen un desafiament per a nosaltres.

Des de BCR Habitat oferim diferents solucions de rehabilitació de façanes per a millorar el seu aspecte i eliminar les seves patologies donant als nostres clients més confort als seus habitatges.

Des de BCR Habitat hem realitzat nombrosos projectes de rehabilitació de façanes per eliminar possibles patologies dels edificis. El nostre mètode de treball ens permet realitzar la col·locació de forma ràpida d'elements publicitaris com són les lones de publicitat de gran format. En cas que es realitzin treballs verticals amb l'ús d'una bastida, hi ha la possibilitat de col·locar una tanca publicitària i així finançar una part de l'obra que s'està realitzant.

BCR Habitat som experts en la rehabilitació de façanes, la restauració d'edificis i la restauració i conservació de patrimoni. Consulteu amb nosaltres i us elaborarem un pressupost a mida sense compromís, a més d'informar-vos de les nostres condicions de finançament.