BLOG

Rehabilitació de façanes històriques Restauració de patrimoni històric 21/05/2024

Les façanes dels edificis històrics són més que simples parets de maó o pedra. Són finestres al passat, testimoniatges de la història i la cultura d'una ciutat o regió. Conservar-les i rehabilitar-les no sols és una qüestió estètica, sinó també un deure moral i una inversió en el futur.

Un patrimoni inavaluable

Les façanes històriques són elements essencials del patrimoni cultural. Tanquen històries, estils arquitectònics i tècniques constructives que ens permeten comprendre l'evolució de les societats al llarg del temps. Són símbols d'identitat i memòria col·lectiva que contribueixen a la cohesió social i al sentit de pertinença.

Reptes i desafiaments

No obstant això, el pas del temps, les inclemències climàtiques i la contaminació posen en risc la conservació d'aquestes façanes. La rehabilitació d'aquests edificis històrics presenta reptes i desafiaments especials, ja que requereix un enfocament integral que combini tècniques tradicionals amb les últimes tecnologies, sempre tenint en compte el seu valor patrimonial.

Tècniques especials per a una intervenció respectuosa

La rehabilitació d'una façana històrica ha de realitzar-se amb summa cura i respecte pel seu valor patrimonial. Per a això, és necessari comptar amb un equip de professionals qualificats i experimentats en aquesta mena d'intervencions.

Com realitzem el procediment de rehabilitació de façanes històriques?

Estudi previ i diagnòstic:

El primer pas és realitzar un estudi previ exhaustiu de la façana per a avaluar el seu estat de conservació, identificar els danys existents i determinar les causes que els han provocat. Aquest estudi ha d'incloure anàlisi de laboratori dels materials, proves de resistència estructural i estudis històrics i arquitectònics.

Intervenció acurada i precisa:

La intervenció en si ha de ser acurada i precisa, utilitzant tècniques i materials compatibles amb els originals. En la mesura que sigui possible, s'han de conservar els elements originals de la façana, com a motllures, cornises, ornaments i elements decoratius.

Materials tradicionals i noves tecnologies:

En alguns casos, pot ser necessari utilitzar materials i tècniques de construcció modernes per a garantir la seguretat i durabilitat de la façana. No obstant això, aquests materials i tècniques han d'integrar-se de manera harmoniosa amb els elements originals, respectant l'estètica i l'autenticitat de l'edifici.

La importància de la documentació:

És fonamental documentar tot el procés de rehabilitació, des de l'estudi previ fins a la intervenció final. Aquesta documentació ha d'incloure fotografies, plans, informes tècnics i qualsevol altra informació rellevant que pugui ser útil per a futures intervencions o recerques.

Un compromís amb el passat i el futur

La rehabilitació de façanes històriques és una tasca complexa i exigent, però també és una labor gratificant que ens permet preservar el nostre patrimoni cultural per a les generacions futures. En rehabilitar aquestes façanes, no sols estem conservant edificis antics, sinó també estem invertint en la identitat, la memòria i el futur de les nostres ciutats.

En definitiva, la rehabilitació de façanes històriques és un compromís amb el passat, el present i el futur. És una responsabilitat que hem d'assumir amb serietat i professionalitat, utilitzant les millors tècniques i materials disponibles per a preservar aquest valuós llegat per a les generacions esdevenidores.

El nostre compromís

Com a part de la construcció o rehabilitació d'un edifici, seguir les tendències arquitectòniques i de disseny del futur per a la rehabilitació de façanes és una part més del nostre compromís amb els nostres clients.

Des de BCR Habitat oferim diferents solucions de rehabilitació de façanes per a millorar el seu aspecte i conservar el patrimoni històric de les nostres ciutats.

Des de BCR Habitat hem realitzat nombrosos projectes de rehabilitació de façanes per a eliminar possibles patologies dels edificis. El nostre mètode de treball ens permet realitzar la col·locació de manera ràpida d'elements publicitaris com són les lones de publicitat de gran format. En el cas que es facin treballs verticals amb l'ús d'una bastida, existeix la possibilitat de col·locar una tanca publicitària i així finançar una part de l'obra que s'està realitzant.

A BCR Habitat som experts en la rehabilitació de façanes, la restauració d'edificis i la restauració i conservació de patrimoni. Consulti amb nosaltres i li elaborarem un pressupost a mesura sense compromís, a més d'informar-lo de les nostres condicions de finançament.

CONTACTE

ELS NOSTRES PROJECTES DE REHABILITACIÓ

Imatge de portada: vecteezy