BLOG

Per què es important una correcta impermeabilització? Rehabilitació de cobertes i terrats 03/01/2022

Per què es important una correcta impermeabilització?

La coberta és un element fonamental de l'edifici, és la protecció de l'estructura de tancament, i el sostre dels habitatges del sobreàtic, és la pell canalitzadora de les aigües de pluja i el principal element d'estanquitat i protecció.

La impermeabilització de les cobertes té una durabilitat limitada, i quan aquesta impermeabilització deixa de ser eficaç, cal revisar la coberta. És un dels elements més castigats de l'edifici, dels quals requereixen un major manteniment i necessiten l'experiència de bons professionals que puguin garantir i avalar la seva durabilitat.