Què es una llicència d'obres menors i en quin cas l'he de sol·licitar?


La llicència d'obres menors és el permís que cal demanar a l'Ajuntament de Barcelona quan es fan obres que:

  • Afecteu o modifiqueu parcialment l'estructura de l'edifici.
  • Modificació de façanes, mitgeres, patis i terrats.
  • Instal·lació de marquesines, instalació de grúes de construcció a la vía pública.
  • Instal·lació de muntacàrregues de construcció a la via pùblica.
  • Obres menors que es facin en edificis inclosos al Catàleg de Protecció del Patrimoni Arquitectónic.
  • Enderrocs d'edificis.

Si ja disposeu de la llicència d'obres majors però es preveu que, per qualsevol motiu, no es pot iniciar o finalitzar les obres en les dates autoritzades, cal demanar una prórroga d'aquests terminis abans que caduquin.


Si necesita més informació, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.

recent project