BLOG

La rehabilitació de la façana i la seva relació amb l'eficiència energètica Façanes i envolcalls d'edificis 08/01/2024

La rehabilitació de la façana i la seva relació amb l'eficiència energètica

La façana d'un edifici és una de les seves parts més importants, ja que és la que protegeix l'interior de l'edifici dels agents externs, com el fred, la calor, la pluja, el vent, etc. A més, la façana també és responsable de l'estètica de l'edifici.

La rehabilitació de la façana d'un edifici és una intervenció que pot realitzar-se amb l'objectiu de millorar el seu aspecte estètic, la seva durabilitat o la seva eficiència energètica. En aquest article, ens centrarem en els avantatges i solucions que té rehabilitar la façana per a millorar l'eficiència energètica d'un edifici.

Avantatges

Els avantatges de rehabilitar la façana per a millorar l'eficiència energètica d'un edifici són nombroses, entre les quals es destaquen les següents:

 • Estalvi en costos energètics: La rehabilitació de la façana pot reduir significativament el consum d'energia per a calefacció i refrigeració de l'edifici. Això es deu al fet que l'aïllament tèrmic de la façana ajuda a mantenir la temperatura interior de l'edifici més estable, evitant que es perdi calor a l'hivern o que s'acumuli calor a l'estiu.

Segons l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE), una rehabilitació tèrmica completa de la façana d'un edifici pot suposar un estalvi energètic del 30%.

 • Millor confort interior: L'aïllament tèrmic de la façana també contribueix a millorar el confort interior de l'edifici, ja que crea un ambient més confortable i saludable. A l'hivern, la temperatura interior de l'edifici serà més agradable, evitant que les persones sofreixin fred. A l'estiu, la temperatura interior de l'edifici serà més fresca, evitant que les persones sofreixin calor.
  Reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle: La reducció del consum d'energia per a calefacció i refrigeració de l'edifici també contribueix a reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, contribuint així a la lluita contra el canvi climàtic.
  Augment del valor de l'immoble: La rehabilitació de la façana pot augmentar el valor de l'immoble, ja que millora el seu aspecte estètic i la seva eficiència energètica.

Solucions

Existeixen diferents solucions per a rehabilitar la façana d'un edifici per a millorar la seva eficiència energètica. Les solucions més comunes són les següents:

 • Aïllament tèrmic per l'exterior: Aquesta és la solució més eficaç per a millorar l'eficiència energètica de la façana. Consisteix a aplicar un material aïllant tèrmic sobre la façana exterior de l'edifici. El material aïllant més utilitzat és el poliestirè expandit (EPS), encara que també es poden utilitzar altres materials, com la llana de roca o el suro.
  Aïllament tèrmic per l'interior: Aquesta solució és menys eficaç que l'aïllament tèrmic per l'exterior, però també és més econòmica. Consisteix a aplicar un material aïllant tèrmic sobre la cara interior de la façana. El material aïllant més utilitzat és el poliestirè extruit (XPS), encara que també es poden utilitzar altres materials, com la llana de vidre o l'escuma de poliuretà.
  Solucions mixtes: Aquestes solucions combinen l'aïllament tèrmic per l'exterior i l'aïllament tèrmic per l'interior. Són solucions més eficaces que l'aïllament tèrmic per l'interior, però també són més costoses.

El nostre compromís

Com a part de la construcció o rehabilitació d'un edifici, la millora de l'eficiència energètica és una part fonamental de tot el projecte de construcció.

Des de BCR Hàbitat oferim diferents solucions de rehabilitació de façanes per a millorar el seu aspecte i fer-les més energèticament eficients donant als nostres clients un major confort als seus habitatges.

Des de BCR Hàbitat hem realitzat nombrosos projectes de rehabilitació de façanes per a millorar l'eficiència energètica dels edificis. El nostre mètode de treball ens permet realitzar la col·locació de manera ràpida d'elements publicitaris com són les lones de publicitat de gran format. En el cas que es facin treballs verticals amb l'ús d'una bastida, existeix la possibilitat de col·locar una tanca publicitària i així finançar una part de l'obra que s'està realitzant.

En BCR Habitat som experts en la rehabilitació de façanes, la restauració d'edificis i la restauració i conservació de patrimoni. Consulti amb nosaltres i li elaborarem un pressupost a mesura sense compromís, a més d'informar-lo de les nostres condicions de finançament.

CONTACTE