BLOG

Per a què rehabilitar la façana del meu edifici? Rehabilitació de façanes 03/01/2022

Per a què rehabilitar la façana del meu edifici?

El pas del temps, les agressions atmosfèriques i humanes deteriorin als edificis. Aquest deteriorament afecta les condicions d'habitabilitat i poden generar riscos de despreniment a la via pública o en finques veïnes. Si no hi posem remei de manera preventiva, amb polítiques de manteniment i anticipació al deteriorament greu, les lesions produïdes poden convertir-se en patologies greus, riscos i costos innecessaris.